Table of Contents

het syndroom van Plato

Plato was een filosoof uit het oude Athene. Hij wordt beschouwd als de grondlegger van de Westerse filosofie.

De Republiek

Plato kwam uit de aristocratie en was een fel tegenstander van democratie. In De Republiek idealiseert hij het collectivisme van Athene's aartsvijand Sparta. Het boek is een frontale aanval op de democratie van Athene.

Desondanks bleef Plato zijn hele leven in Athene wonen, zelfs toen zijn anti-democratische leermeester Socrates ter dood werd veroordeeld.

het syndroom van Plato

De hypocrisie van het enerzijds comfortabel wonen in het vrije, democratische Athene, maar anderzijds die vrijheid en democratie veroordelen en waar mogelijk bestrijden, staat bekend als het Syndroom van Plato.

intellectueeltjes

In onze tijd, heeft het Syndroom van Plato epidemische vormen aangenomen onder de kleine intellectueeltjes.

Ten tijde van de Koude Oorlog verheerlijkten zij het socialisme van de Sovjet-Unie. Maar ze bleven allemaal wonen het door hen verfoeide capitalisme. Niet één is er verhuisd naar Moskou.

Na 9/11 romantiseren zij de islam als een religie van vrede. Maar opnieuw wil er niet één gaan wonen in Cairo, Teheran of Riyaad.